Hästens fortsatta matchning

Informationsflödet om tävlande hästar, kuskar, tränare och hästarnas utrustning är idag större och mer lättillgängligt än det någonsin varit. Trots detta finns det viktiga faktorer kopplade till en hästs prestation som dagens travjournalister/travanalytiker ofta glömmer bort. Vi kommer i ett antal artiklar lyfta fram dessa och börjar givetvis med den viktigaste. Hästens fortsatta matchning.
HUR SER PLANEN UT?

Den fortsatta matchningen. En faktor som ofta kommer på tal, men tyvärr oftast efter loppen. Vissa gånger nämns den kort innan loppen, men sällan tas den på riktigt allvar. Undantagen är möjligen när det gäller hästar i den yppersta eliten.

- "Hur ser planen ut framöver" - är en fråga som journalister har för vana att ställa i segerintervjun. Vår syn är att den i allra högsta grad bör ställas innan loppet. Skälen till det hittar du i texten nedan.

VAD KAN MATCHNINGEN PÅVERKA

Kommande matchningen har ofta (som med mycket annat inom travet, så finns det inga handfast regler som alltid gäller) påverkan på tränarens instruktioner till kusken innan loppet. Det är i sin tur ord som påverkar kuskens val i själva loppet.

Matchningen påverkar ofta även detaljer i utrustningen. Om det är så att kommande lopp är av viktigare dignitet, så är sannolikheten större att man i dagens lopp väljer att inte gå upp på högsta växeln utrustningsmässigt. Än värre kan vara att tränarna ofta experimenterar med utrustningen i mindre viktiga lopp.

Delar av detta syns i programmet i form av val av sulky och skor, men det finns mängder med andra viktiga utrustningsdetaljer och experiment som inte är synliga i programmet. Det är ytterst viktigt att känna till att tränare löpande gör små experiment med utrustningen med förhoppningen om att hitta något litet som gör hästen bättre. Det är även bra att känna till att ett uttryck som "skor runt om" är tre ord som i praktiken ramar ihop mer än hundratalet olika kombinationer och varianter av skor.

Tränarnas mål är givetvis att med hjälp av diverse utrustningsförändringar hitta en optimal setup för en specifik häst vid ett specifikt tillfälle. Det tillfället behöver däremot inte vara det nuvarande loppet, utan det kan vara, och är ofta, ett kommande lopp. Ofta är det loppet kopplat till, precis, hästens fortsatta matchning.


DET FINNS ALLTID EN PLAN

Har man haft förmånen att delta i dialoger med tränare eller hästägare om en hästs fortsatta matchning så ser man tydligt varför en hästs matchning är något man bör lyfta fram innan loppen. Tränaren har i stort sett alltid en plan i tankarna. Planen sträcker sig oftast 1-2 starter framåt, vissa gånger än längre även om det givetvis är mer osäkert med själva genomförandet ju längre fram i tiden man tittar. Poängen är dock att det finns en plan. Planen finns där av en anledning och om det slutar med att planen följdes innebär det även oftast att hästen presterat enligt förväntan, varit skadefri och att allt, helt enkelt, gått enligt plan.

Att planer skrotas och förändras, det hör travet till. Det är däremot inget som förtar vikten av frågan "Hur ser hästens fortsatta matchning ut?".

Baserat på planen försöker tränarna ha hästen i bästa möjliga form vid "rätt tillfälle". Notera att detta inte är likställt med att hästen vid de mindre prioriterade tillfällena skulle komma ut i direkt dålig form, absolut inte, men det är likställt vid att man endast vid ett fåtal tillfällen under ett kalenderår verkligen försöker få ut alla växlar, som man verkligen försöker toppa formen till. Vilket tillfälle det är? Det är så klart knäckfrågan.

I segerintervjuerna hör man ofta, från tränaren, en kort recension av hästens prestation föjt av "Nu siktar vi måt <lopp>, vilket är helt enligt vår plan". Det är den planen du som spelare bör försöka rita upp, analysera vad den kan betyda för hästens prestation nu, lägg in infon i en större helhetsbild och dra dina egna slutsatser. När du lär dig att tolka detta på rätt sätt kommer du utan tvekan att bli en bättre travspelare.

NÄSTA DEL

I nästa del i denna artikelserie pratar vi om en annan bortglömd faktor - hästarnas startpoäng.

Spela Tillsammans

Häng med i våra andelssystem och bjud dig själv på underhållning och härlig spänning, varje dag, för alla.
Till våra andelsspel

Bra Spelbolag

Skapa konto hos de spelbolag vi rekommenderar för att på bästa sätt kunna dra nytta av våra tips. Ta dessutom del av en bra välkomstbonus.
Skapa konto, få BONUS!